vrijdag 22 november 2013

J.F. Kennedy - 50 jaar geleden...Een historische dag vandaag: 50 jaar geleden werd John F. Kennedy vermoord. Hij was ´the youngest man elected President; he was the youngest to die zoals ik las bij een linkje van 'the White House'. Hij sprak tot de verbeelding, had ook een knappe vrouw, Jackie en was een jonge vader - iedereen kent ook zijn uitspraak toen hij in Duitsland op bezoek was: Ich bin ein Berliner, Hij kon zich identificeren met het gewone volk.
En als je vroeg dood gaat wordt je sneller een mythe dan wanneer je oud wordt en nog veel meer mogelijkheden krijgt om fouten te maken en misschien wel af te gaan als publieke figuur.

Een gevleugelde opmerking die aangeeft hoeveel impact de moord had op de hele wereld, is: "Wat deed jij toen Kennedy vermoord werd?' Veel ouderen onder ons weten daar nog exact antwoord op te geven. De moord is nog altijd door raadselen omgeven, al is er een dader opgepakt.
Alle mythevorming ten spijt komt er ook steeds meer openbaar van het dubbelleven wat Kennedy leidde: De relatie met Marilyn Monroe is eigenlijk altijd al bekend maar dat hij vrouwen bij de vleet had naast zijn huwelijk en ook verslaafd was aan pillen - dat laatste was zeker nieuw voor mij; hierdoor was het voor hem eigenlijk onmogelijk om echt als president te functioneren en belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Zoals bijvoorbeeld bleek bij de Cuba-crisis...

En zijn dood? Heeft die nog enige betekenis gehad dan dat het hem bewaard heeft voor ... Het heeft van hem wel 'de altijd jonge en succesvolle president' gemaakt die hij aan de buitenkant was. Maar de wereld, is die er sindsdien beter door geworden?


************
***

Een andere dood, van een jong invloedrijk persoon in Israël, al langer dan 2000 jaar geleden - werd op dat moment niét bekend over de hele wereld. De toenmalige leiders erkenden Hem ook niet als degene die Hij echt was; ze waren blij van Hem af te zijn - al had Hij helemaal geen politieke ambities die hen zou kunnen schaden.
Hij werd veroordeeld en stierf, terwijl er niets tegen Hem in te brengen was - onschuldig, terwijl Hij de meest volmaakte mens was, die hier op aarde ooit leefde. Geen dubbelleven bij Hem, ook niet achteraf allerlei schandalen (die de mensen die de mythe liefhebben hem daarom maar al te graag vergeven...).
Vandaar dat Hij opstond uit de dood. En juist door die volmaaktheid kon Hij alle zonden en rottigheid van ons mensen op Zich nemen.
Zijn dood is levensveranderend voor miljarden mensen sindsdien. En zelfs met terugwerkende kracht tot Adam en Eva...


Ik kan niet vragen: 'Wat deed jij toen Jezus stierf?
Maar wel: 'Wat doe jij met Zijn lijden en sterven? Het was voor jou - zodat jij bij God mag komen...'
Wat een grote gevolgen had de dood van die rechtvaardige... Van Gods Zoon die stierf voor jou, zolang geleden al. Zijn dood, er wordt door velen vaak aan teruggedacht. Het werd een  nieuw begin want Hij stond op....

Iets waar ik zo ineens bij stil stond naar aanleiding van deze gedenkwaardige dag...
Jezus versus Kennedy - een wereld van verschil op allerlei vlakken.

donderdag 21 november 2013

Longer than ...Longer than there've been fishes in the ocean
Higher than any bird ever flew
Longer than there've been stars up in the heavens
I've been in love with you.

Stronger than any mountain cathedral

Truer than any tree ever grew
Deeper than any forest primeval
I am in love with you.

I'll bring fire in the winters
You'll send showers in the springs
We'll fly through the falls and summers
With love on our wings.

Through the years as the fire starts to mellow

Burning lines in the book of our lives
Though the binding cracks and the pages start to yellow
I'll be in love with you.
I'll be in love with you.

Longer than there've been fishes in the ocean

Higher than any bird ever flew
Longer than there've been stars up in the heavens
I've been in love with you
I am in love with you..

Oh, weer een gouwe ouwe... dat wil zeggen een liedje wat boven komt als ik denk aan onvergetelijke melodietjes. De evergreens in mijn hoofd. En nu ik er wat over wil zeggen, bekijk ik eigenlijk pas de tekst echt. Flarden ervan ken ik... 
Bij deze bijvoorbeeld de eerste woorden: Longer than ... langer dan... en volgt er een opsomming van dingen die er al zijn zolang we ons kunnen voorstellen (vissen in de zee en sterren aan de hemel) of die hoger zijn (dan welke vogel dan ook kan vliegen) - zo lang qua tijd en zo hoog qua afstand is mijn liefde voor jou.
Ja, dat is het terugkerende thema: "Ik houd al van je sinds ... of: zal van je houden...
En het volgende couplet trekt de vergelijking met een monumentale berg maar de liefde is toch sterker. En ook waarachtiger dan welke boom die ooit groeide - dieper dan welk bos dan ook... 
De 'bridge' laat zien dat er een reactie komt:
Er is niet alleen een prachtige opsomming hoe geweldig het met de liefde is gesteld, maar we gaan sámen het jaar door: 'Ik breng het vuur in de winter... de warmte als het koud is en jij zorgt voor de verfrissende lentebuien. En samen beleven we de zomers en het najaar... al de seizoenen in ons leven.
En als door de jaren heen het vuur minder wordt, als de zinnen in ons levensboek al ingebrand zijn - hoewel dan het boek wat uit de band raakt en de bladzijden vergelen - tóch zal ik nog steeds van je houden...'
En is de circel rond met de herhaling van het eerste couplet.


********
Heel mooi als we liefde kennen voor een ander persoon, die zo voelt als hier beschreven! Al lijkt het hier in dit mierzoete liefdesliedje, alsof het altijd, je hele leven lang samen rozengeur en maneschijn is ... 'Want onze liefde is groter en dieper, sterker dan wat dan ook op deze wereld. Bestond eigenlijk ook al voordat alles hier op aarde er was...'
Eigenlijk lichterlijk 'overdone' om dat zo te zeggen, maar á la, in een liedje mag dat allemaal. Het zit eigenlijk vol met hyperbolen om maar duidelijk te maken dat de liefde onverwoestbaar is.

Toch is de liefde die we hier op aarde kennen niet altijd zo volmaakt als hier wordt geschilderd en is het niet zo vanzelfsprekend dat het zo uitpakt. Misschien is het wel een liefde die van één kant komt... of is de gezamenlijke liefde toch niet zo sterk geweest als die grote berg...
We worden vaak teleurgesteld, en zelfs als je ooit gelukkig getrouwd bent, kunnen zich situaties of misschien wel langere tijdsperioden voordoen, dat de gevoelens voor elkaar verdwenen lijken en je helemáál niet 'op de vleugelen van de gezamenlijke liefde voor elkaar' door het jaar heen zweeft, met je hoofd in de wolken en onaantastbaar voor alles wat er verder om je heen gebeurt...

**********

Iemand waarvan ik zéker weet dat hij al van mij hield voordat er vissen in de zee zwommen..., vóór de schepping zelfs bestond, is de Here Jezus. Hij vertelt het aan Zijn Vader in het Hogepriesterlijk gebed: al vóór de grondlegging van de wereld heeft God Zijn Zoon maar óók ons, liefgehad.
Ja, God IS liefde. Zijn Zoon stierf voor mensen toen zij nog helemaal niet naar Hem vroegen.

Als je in Hem gelooft: dat Hij (uit liefde!) voor jóu is gestorven om de weg naar God vrij te maken, dan komt Hij met Zijn Geest wonen in je hart. Pas dan kunnen we anderen zó liefhebben als God het heeft bedoeld en 1 Korinthe 13 ons duidelijk maakt.
Want daar staat dat - zelfs als we alles kennen wat er hier op aarde te kennen valt, en bergen van geloof hebben - als er geen liefde te bespeuren is (Christus Zelf in ons hart ...) we dan 'niets' zijn.
(Lees dat maar eens, ook allemaal hyperbolen in de eerste verzen om de boodschap maar zo duidelijk mogelijk over te laten komen.)
Ja, alleen als we Christus kennen, zijn we in staat in de buurt te komen van de onvoorwaardelijke liefde van God zelf, zoals er verder beschreven staat. En die liefde vergaat nimmermeer, nooit... ja, dan kun je pas  zingen over een liefde die écht langer meegaat.

De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.


Geloof is de sleutel om deze liefde te ontvangen en dan is 'Gods liefde in onze harten uitgestort', zegt Paulus aan de gelovigen in Rome.
Zo'n mooie uitdrukking vind ik dat! 'Uitstorten' is namelijk niet een zuinig scheutje... Maar zoals je een emmer water helemaal kan leegkieperen in de tuin, als het warm is en je pas gepoote plantjes hebben water nodig - zó heeft God de Vader al Zijn liefde in je hart uitgestort. Hij heeft niets achtergehouden!
Als Christus in ons hart woont, worden we (inderdaad net als plantjes!) geworteld en gegrond in de liefde en dat heeft bijzondere gevolgen:
Dan zullen wij samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat
Ik kan het me haast niet voorstellen dat die geweldige belofte (Christus' liefde echt te kennen) aan ons is gegeven. Laten we het samen méér hébben over die liefde van God in ons hart - anders kom je er ook niet achter hoe groot die is. Ook belangrijk om de Bijbel te lezen want zo ontdek je steeds meer hoe ver Zijn liefde ging - tot het einde had Hij ons lief staat er zelfs!

Misschien is het al een begin om het door te laten dringen, dat Jezus degene was die van jou hield
.... longer than there were fishes in the oceans, higher than very bird ever flew... 
longer than there were stars in the heavens:
HE's been in love with you...!
- en daar 'ja' op te zeggen...
maandag 11 november 2013

Fireproof...?

De titel van dit blogje gaat over de uitwerking van 'vuur' die zo verwoestend kan zijn - en toch wil ik beginnen met het mooiste, als christen te mogen weten wat de Heer allemaal voor ons heeft gedaan, waardoor we nu Gods kinderen zijn geworden en altijd op elk moment bij Hem terecht kunnen. Iets waar we eeuwig dankbaar voor zullen zijn. Want, het was niet zomaar iets, wat Hij daarvoor moest doen:
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Hier staat alles in: dat we zondaars waren maar dat God de Zoon van zijn liefde heeft gegeven voor ons - die Zoon heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar zijn eigen Koninkrijk.
Het klinkt als een spannend sprookje met een happy end, maar voor ons is het werkelijkheid geworden! Hij heeft ons in de vrijheid gebracht.

Toch is het leven meestal niet zo sprookjesachtig - ten eerste als we naar onszelf kijken, maar ook andere gelovigen kunnen ons soms teleurstellen - of zelfs laten schrikken door hun uitspraken of gedrag en dan zijn we maar zo het zicht op de Heer kwijt. En als we ons dan afvragen hoe het met 'die en die' zal aflopen, zegt de Heer (net als bij Petrus) tegen ons: "Wat gaat het jou aan? Volg jij Mij!', onze eerste verantwooordelijkheid, Hem volgen.
Laten we die verantwoordelijkheid ook nemen want Christus zal ons later zelf bevragen: 'Wat heb je gedaan met je leven?' als een beoordeling van onze werken (niet om te kijken of we wel gered zijn). Hij heeft namelijk goede werken voor ons klaar liggen 'opdat wij daarin zouden wandelen'... en als we wandelen door de Geest komt dat helemaal goed, want dan voldoen we als vanzelf niet aan wat ons 'vlees' allemaal wel zou willen.


De beoordeling van onze (mijn) werken - het drukt me met de neus op de feiten: hoe ben ik bezig in mijn dagelijks leven... Alles wat ik doe, doe ik dat 'als voor de Heer', omdat Hij dat van me vraagt, of is het eigen eer? Voor de Rechterstoel van Christus is het zover en moet alles wat ik gedaan heb openbaar worden. Op die dag verschijnt het vuur dat mijn werken zal toetsen... - en hoeveel blogjes zullen de toets niet kunnen doorstaan - om het even concreet te maken... of welke werken heb ik misschien links laten liggen en helemaal niet uitgevoerd?
Als het 'eigen werk' was dat openbaar wordt, is het als hooi, stro en stoppelen... het verdwijnt door het vuur, en er blijft niks van over. Je bent verkeerd bezig geweest toen je bouwde op het fundament.

Het fundament wat er ligt is de Heer zelf en wat daarop wél blijft bestaan, zijn de werken van goud, zilver en kostbaar gesteente - bestand tegen het vuur. Iets wat we wél mee mogen nemen de eeuwigheid in. Voor die werken die fireproof zijn, in Gods kracht verricht, zullen we loon ontvangen.
Het vuur kan onszélf niet aantasten en verbranden, maar als er van ons werk niets overblijft (al leken het op aarde misschien machtige bouwwerken!) worden we gered maar als door vuur heen.
Paulus beschrijft het als volgt in 1 Korinthe 3 :

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester 
het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. 
Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. 
11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. 
12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,
13 ieders werk zal aan het licht komen. 

Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, 
en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 
14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 
15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, maar hij zelf zal gered worden, 
maar als door vuur heen.

Op die dag zal bij iédere gelovige het verborgene aan het licht komen en wordt er uiteindelijk recht verschaft.. Grote namen onder de gelovigen, misschien blijft er van sommigen waar we tegenop zagen niets over - is hun bouwwerk als een hooiberg waar de brand in gaat. En andere gelovigen die in onze ogen geen zichtbare grote daden verricht hebben? Zijn zij juist als die genodigde waartegen de Heer zei: 'Kom op een plaats zitten dichter bij Mij...'
De vraag is, zijn we trouw geweest in wat ons is toevertrouwd. Dan is er een beloning voor ons weggelegd. En als we over weinig getrouw zijn geweest, zal Hij ons over veel stellen...

Laten we er méér mee bezig zijn hoe we ons dagelijks leven in dienst van God kunnen stellen en ons steeds afvragen wat Zijn wil is, in situaties die we tegenkomen...
De oproep is aan ons allemaal:

Want jullie waren vroeger duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Here; 
wandel als kinderen van het licht, 
– want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –,
10 en toets wat de Here welbehagelijk is. 
11 En neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, 
maar ontmasker ze veeleer, 

15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe jullie wandelen, niet als onwijzen, maar als wijzen, 
16 de gelegenheid te baat nemend, want de dagen zijn kwaad. 
17 Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil van de Heer is. 
18 En bedrink u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, 
19 en spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, 
en zingt en jubelt de Here van harte, 
20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, 
21 en wees elkaar onderdanig in de vreze van Christus.
(uit Efeze 5)

zondag 10 november 2013

Kristallnacht - 75 jaar geleden

Vijfenzeventig jaar geleden was de Kristallnacht, 'Night of broken glass' - later zo genoemd vanwege alle glas wat gebroken is die nacht... ramen en etalages van Joodse burgers in Nazi-Duitsland. En dat niet alleen; er werden die nacht van 9 op 10 november in 1938, synagoges, huizen, scholen en duizenden Joodse bedrijven vernield. Ter herinnering hieraan waren gisteren in Duitsland vele ruiten beplakt met een sticker die de ruitinslag symboliseerde.
Angela Merkel noemde die nacht gisteren het dieptepunt van de vernedering van de Joden.... En een Duitse, toen acht jaar oud en na de Kristallnacht door haar ouders op de trein naar Nederland gezet, vertelde van haar ervaringen en de vreemde sfeer die er al dagen hing: 'De liederen die gezongen werden gingen over messen en Joods bloed wat aan die messen glom'. Hun huis werd overhoop gehaald en alles werd kort en klein geslagen. Haar familie die achterbleef heeft ze nooit meer terug gezien.

Wat mij eigenlijk net zo schokte als al het geweld, was de berekenende manier waarop deze nacht van uur tot uur bijna, werd 'gepland' door Hitler en zijn trawanten.
Het geweld werd zorgvuldig in banen geleid - vanaf 1.20 uur werd het in brand steken en vernietigen van synagogen en huizen toegestaan; er werd niet ingegrepen door de SS en de Gestapo totdat Goebbels het genoeg vond. Duitse gebouwen en eigendommen werden beschermd door brandweerlieden - 267 Joodse synagogen en vele Joodse huizen en bedrijven mochten branden en gingen in vlammen op. Eenennegentig Joden lieten het leven en voor het eerst werden massaal Joden (30.000) naar concentratiekampen gestuurd.
Het was enkele jaren rustig geweest wat betreft de maatregelen tegen Joden vanwege o.a. de Olympische Spelen maar vanaf deze nacht (zoals ik ergens las) ging het 'crescendo' naar de Holocaust, met als doel de algehele vernietiging van dit volk.

Joden tijdens de Kristallnacht opgepakt, in concentratiekamp Buchenwald

Aanleiding voor deze geweldsuitbarsting was de moord op een Duitse diplomaat in Parijs door een Pools-joodse jongen van 17 jaar. De moord werd door met name Goebbels aangegrepen om eens even flink los te gaan  tegen de Joden in Duitsland en zo weer in goed blaadje te komen bij Hitler, na een liefdesafaire. In de geraffineerde 'planning' hiervan hoorden ook schijnprocessen ter camouflage, waarbij bepaalde daders van verkrachtingen en plunderingen werden opgepakt maar er met een lichte straf van afkwamen. Plunderen was namelijk niet toegestaan, de berekende gedachte erachter was dat de Duitse Staat zich de eigendommen wilde toe-eigenen zoals ze ook eerst alle administratie uit de Synagogen in beslag namen.

Overigens was Göring niet zo blij met de Kristallnacht. Toch iemand met mededogen? Nee, hij vond het allemaal verspilling van geld... (Iets wat me aan Judas deed denken die niet begaan was met de armen toen de kostbare mirre helemaal werd gebruikt om de voeten van de Heer te zalven - maar het hem om het geld ging, want hij bestal de kas...)
Maar er werd een echte Nazi-oplossing gevonden voor deze kapitaalvernietiging: De Joodse gemeenschap moest de schade plus een extra boetedoening uit eigen middelen vergoeden.
  

********************

Wat er achter ligt

Hier zie je opnieuw de haat naar boven komen tegen het oude volk van God. Omdat het de Messias heeft voortgebracht - ook toen heeft satan geprobeerd het plan van God te doorkruisen en hij gebruikt steeds dezelfde tactieken in zijn strijd. Want het is een geestelijke strijd die er gaande is: achter de zogenaamde belangstellende gesprekken van Herodes met de wijzen uit het oosten - met als resultaat de kindermoord in Bethlehem; de verzoeking in de woestijn door de duivel - aanbid mij en ik zal u alle koninkrijken geven...; Jezus, tegen wie ook valse beschuldigingen werden geuit totdat Hij uiteindelijk gedood werd, al was dat laatste een overwinning.
Daarna zijn het door de eeuwen heen de Joden geweest die steeds vals werden beschuldigd en vervolgd - om niets.

Net gisteren keek ik een documentaire over Jeruzalem en zag er beelden van deze Kristallnacht die het begin geweest is van de ultieme poging om het Joodse volk te elimineren; zes miljoen zijn er omgekomen maar het plan (ook uit de koker van satan) is niet gelukt.
Integendeel, de tweede wereldoorlog met al zijn gruwelijkheden werd de aanleiding hen daadwerkelijk een staat te geven - al beloofd na de eerste wereldoorlog. Al herhaalt de geschiedenis zich steeds weer en wordt deze staat Israël in de hoek gedreven waar de klappen vallen, heeft het al vele oorlogen moeten voeren. Ook zij worden geregeld vals beschuldigd van bijvoorbeeld het in de weg staan van de vrede, en zijn de Palestijnen ineens een volk wat (ook) recht heeft op het land, wat ze zelfs krijgen maar wat terroristen gebruiken als uitvalsbasis voor hun aanslagen.
Het zal zelfs zover komen dat de hele wereld tegen hen optrekt. Gelukkig zal de Here Jezus dan terugkomen om voor hen te strijden en hen te bevrijden. En zal het overblijfsel van het oude volk zijn Messias vinden.

Vóórdat het zover is, zal er nog heel wat gebeuren - laten we bidden dat velen van dat oude volk nu al tot erkenning komt dat Jezus inderdaad de Messias was zodat zij de zware tijd die nog komen moet, niet mee hoeven te maken maar met ons gelovigen, mee gaan de Heer tegemoet als Hij ons komt halen.
Ik hoop dat jij daar ook bij zult zijn!


dinsdag 5 november 2013

'How beautiful are the feet'...

How beauti-
ful are the feet 
of them that 
preach the gospel 
of peace and 
bring glad tidings of good things.
(That publishes
salvation
and says:
Thy God 
reineth)
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugde- bode, die vrede aan- kondigt, die goede boodschap brengt, die heil ver- kondigt,
die tot Sion spreekt: 
Uw God is Koning.

Uit Jesaja 57: 10... (foto: ierland- used with kind permission )
Met sommige muziek heb je iets, inmiddels bekend dat ik dat wel vaker heb... :) Maar het is zeker zo met mooie melodieën die voorzien worden van een prachtige tekst uit de Bijbel.
"How beautiful are the feet' is zo'n lied van Händel ... *) en bepaalde foto's maken het plaatje ineens compleet.
De foto zag ik eergisteren, het lied ken ik al langer en de Bijbeltekst nog véél langer. En het lied zongen we gisteravond nog samen - in het kader van 'the Young Messiah' - en heb er eigenlijk altijd al zo'n beeld bij als deze foto laat zien


Wat de tekst vertelt is iets waar we allemaal denk ik op wachten: de goede boodschap van vrede en de brenger ervan kan niet anders dan liefelijk zijn... Beautiful om die voeten aan te horen komen!
De blijde boodschap die de vreugdebode brengt luidt: 'Uw God is koning. Breek uit in gejuich!'
En het is niet alleen maar 'vrede op aarde' waar deze boodschap over gaat, het gaat over Iemand die dát en nog méér wil bewerkstelligen. En Hij is al naar de wereld gekomen, al hadden veel mensen niet in de gaten dat Hij de beloofde Koning was. Zij wilden (toen) liever de keizer...

Maar de vrede die verkondigd wordt is ten eerste een vrede in je hart. Heel persoonlijk. Je hart dat vrede met God heeft is in rust en kan dat dan óók zijn in moeilijke omstandigheden of als om je héén de vrede ver te zoeken is...
 - Al wachten we daarom (soms of vaker) met smart op de tijd dat Hij echt koning zal worden.

Voordat deze tekst uit Jesaja helemaal waarheid zal worden en Sion echt zal uitbreken in gejuich, is het eigenlijk een boodschap bestemd voor óns. En dat deed me denken aan een andere gedeelte waar ook iemand van over de bergen komt.
Lees maar in het eerste hoofdstuk van Hooglied vers 8:
Hoor – mijn geliefde!
Zie, daar komt hij,
springend over de bergen,
huppelend over de heuvelen.
Hier zie je, Hij komt voor jou en mij speciaal! Israël zei geen 'ja' toen Jezus voor hen kwam. Daarom zijn wij nu de gelukkigen. :) maar zéker geen tweede keus! Hij heeft namelijk een heel bijzondere bestemming aan ons gegeven. Voor ons is Hij is niet een Koning 'ergens ver weg in een paleis' in wiens prachtige land wij zijn onderdanen mogen zijn (alhoewel dat ook al heel bijzonder is!).
Hij is onze geliefde! Hij houdt van ons als zijn bruid, we zijn zijn lichaam... Iets heel anders of niet? We zijn door geloof in Zijn lijden wat voor ons persoonlijk was, zó dichtbij gebracht aan het hart van God! Vrede met God hebben we ontvangen!

Ja, als wij Hem hebben aanvaard, zijn we behouden - en dat is nodig, want uit onszelf zijn we ver bij God vandaan. Maar 'bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren'. En zouden we deze boodschap van vrede niet verder willen brengen?
Paulus haalt de tekst van de vreugdebode aan in Romeinen 10 want 'the gospel of peace' moet verder wordt verteld. Want 'hoe kun je in iemand geloven van wie nog nooit hebt gehoord?'
Aan ons nu de taak vreugdebode te zijn!
Horen anderen in onze voetstappen (onze wandel) dat we iets te vertellen hebben, delen we iets uit van de goede werken die God voor ons heeft klaarliggen?

De tekst uit Jesaja zal uiteindelijk ook waarheid worden voor Sion, degenen die daar rechtstreeks worden aangesproken. Als in de toekomst het koninkrijk weer wordt gepredikt zal de rest van dat volk Israël, Jezus erkennen als hun Koning... 'De verlosser zal uit Sion komen'
Hij die ze verworpen hadden maar die niet opgeeft totdat zij ook zover zijn en zeggen:  
Onze God is Koning. 
Breekt uit in gejuich; 
een goede boodschap: 
Onze God is Koning!


*) Met hier de video van de Young Messiah


en hier in de klassieke uitvoering, het origineel:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#