maandag 26 maart 2012

God's ability - leven in overvloed!

Soms sta je er ineens (weer) bij stil dat bij God de dingen anders werken dan bij mensen. En als we dat vergeten, er ineens allerlei moeilijkheden lijken op te doemen. Daardoor raken we van slag en weten niet hoe het verder moet. Maar God kijkt heel anders naar situaties en Zijn manier om problemen op te lossen, is ook heel anders (uiteraard) dan wij zouden bedenken.
En soms denk je dat sommige dingen niet helemaal kloppen. Zo belooft de Heer ons 'leven', OK, dat geloven we natuurlijk! Maar dat niet alleen, het is zelfs: leven in overvloed !
Raar dat we soms niet durven te 'pakken', of hebben we het wel maar zien we het gewoon niet, hebben  we er geen oog voor?

Waar ik aan dacht was iemand die echt bijna niets meer had - als ze haar laatste koek zou hebben gebakken, zou deze weduwe van Sarefat met haar zoon sterven want er was hongersnood. En dan stuurt God ook nog Elia naar haar toe, zij zal voor hem moeten zorgen terwijl duidelijk is dat ze zelf ook niets meer heeft dan een handvol meel en een beetje olie...
Maar ze doet wat Elia, de man Gods, vraagt en maakt van dat weinige wat er nog is, voor hem eerst een koek.
En dan... ja dan komt er als het ware uit het niets ineens die overvloed; terwijl ze op haar laatste benen liep, ze aan het einde van haar latijn was, - of hoe je het verder ook maar wilt formuleren - is daar ineens de overvloed en het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord van de Heer.
Dat is iets wat wij zo lezen en zeggen: "ja, dat is een machtig wonder van God uit het Oude Testament toen je nog Gods profeten had!" Toch was dat voor de weduwe, elke keer dat ze meel moest hebben en olie uit haar kruik giet, een geloofsdaad - want wat er gebeurt kán niet: het meel en de olie had menselijkerwijs allang op moeten zijn!

Dit is een prachtige illustratie dat 'naar het woord van de Heer' Hij voor Zijn kinderen 'overvloed' heeft klaarliggen. Niet in veel rijkdom en allerlei grootse zaken die voor iedereen zichtbaar zijn. Maar in de noodzakelijke dingen, dat wat we nodig hebben iedere dag - terwijl we, als we zelf naar onze 'voorraad' kijken, we menselijkerwijs moeten zeggen dat er bij wijze van spreken niet genoeg is om de dag door te komen.
Ook ons wil de Heer elke dag geven wat we nodig hebben en kun je je verwonderen als het ineens tot je doordringt dat het - ook in de praktische dingen - vandaag toch niet zo 'op' ging als je wel had gedacht. En ontdekken we ook wat de Heer 'genoeg' vindt...
Als je zo in geloof kunt leven betekent dat: niet vertrouwend op je eigen kracht en mogelijkheden - en dat vergeten we als we het allemaal zelf nog wel voor elkaar krijgen!
Maar ook juist als je denkt het zelf niet te kunnen, als je zelf door je voorraad heen bent, dat het punt is waarop de Heer aan het werk kan - en raakt het meel niet op en komt er nog steeds olie uit de kruik... Als we dat willen zien!

Zoals Corrie Ten Boom het zei en ik dat gisteren las: “It is not my ability, but my response to God’s ability, that counts.”
Wat wil zeggen: "Het is niet mijn bekwaamheid of mijn mogelijkheden (die heb ik soms/vaak helemaal niet!) maar wat telt, is mijn antwoord op Gods bekwaamheid.

De weduwe moest eerst de man Gods, Elia een koek geven. Terwijl alles bijna op was, was dat de vertrouwenstest - Bij ons is het de vraag als we niet verder kunnen: vertrouwen we de Here Jezus? Het mes snijdt dan aan twee kanten want Hij zal ons dan voeden ook in de praktische dingen en ons van Zijn overvloed geven. Brood en olie...  De Heer die door Zijn Geest ons wil sterken.

En het lijkt nu net of ik dit allemaal zo goed weet, maar misschien schrijf ik het wel omdat ik deze les heb geleerd, maar dan ontdek dat ik het steeds weer opnieuw moet beseffen en te leren heb. Want het is zo moeilijk om je leven echt uit handen te geven. En in praktijk te brengen dat we juist machtig zijn als we zwak zijn...
Laten we dat toch maar doen: niet kijken naar onszelf, maar naar Hém 'die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen' 
Dan is er genoeg voor iedere dag, elk moment dat we kracht nodig hebben is er genoeg vanuit Zijn voorraad...!


1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#