maandag 2 april 2012

Over 1 april en de intocht

Toevallig las ik vandaag (inmiddels gisteren) een artikel over onze `Vader des Vaderlands´, Willem van Oranje en wel het onderzoek over de moordaanslag in de Prinsenhof in Delft. De conclusie: 'De kogelgaten zijn echt, maar hij stierf zwijgend'... Omdat een kogel direct zijn hart doorboorde heeft hij niet meer de beroemde woorden: 'God heb medelijden met mij en met dit arme volk'  kunnen uitspreken zoals men altijd heeft beweerd.
Ik als geschiedenis-'gek' heb natuurlijk het beeld van Willem van Oranje als bevrijder van Nederland van de Spaanse overheersing zoals je dat eigenlijk al vanaf de schoolbanken te horen hebt gekregen.

Ik las nu even op internet wat linkjes, - dit is een mooie overzichtelijke - want ik onthoud natuurlijk ook niet alles en als volwassene heb je soms toch wel een andere blik op dingen die je vroeger hebt geleerd... Ook is die strijd tegen Filips II (die niets had met de Nederlanden en met geweld het katholicisme wilde opleggen aan iedere inwoner in zijn grote rijk) gecompliceerder dan wij kunnen begrijpen en had vele kanten.

En ineens drong het tot mij door dat - na een jarenlange periode van verliezen aan de kant van Willem van Oranje - het juist gisteren de dag was, waarop 440 jaar geleden Alva Den Briel... (zijn bril, zegt het rijmpje) verloor aan de Geuzen... en kwam ik dit overzichtje tegen:

·         1 april 1572: De watergeuzen veroveren Den Briel. Onder de bevolking ontstaat brede steun voor Willems verzet tegen de Spanjaarden. De volksopstand begint. Op 6 april verklaart Vlissingen zich voor de prins. Op 1 mei volgt Terneuzen, eind mei Enkhuizen. Begin juli hebben 26 steden zich voor de prins verklaard. In het najaar van 1572 zijn in Holland en Zeeland alleen Amsterdam, Middelburg en Goes nog in Spaanse handen. Alle andere delen van Holland en Zeeland staan achter de prins.
·         20 oktober 1572: De prins houdt zijn intocht in Enkhuizen. 8 oktober 1573: Alkmaar wordt ontzet.
·         december 1573: De Spanjaarden slaan het beleg rond Leiden. 19 februari 1574: Middelburg wordt door de watergeuzen genomen. mei 1574: De Spaanse vloot wordt op de Zuiderzee door de watergeuzen verslagen. 4 oktober 1574: Leiden wordt door de watergeuzen, onder leiding van admiraal Lodewijk van Boisot, ontzet.
·         8 november 1576: De Pacificatie van Gent. 18 september 1577: Oranje bemiddelt bij de spanningen en onrust in Antwerpen.

Een 'kreet' die ik me nu ook herinner is: 'Bij Alkmaar begint de Victorie'... Dat was een paar maanden later in oktober 1572. Het is zo een hele rij steden die daarna in de loop der jaren ook de kant van de Prins kiezen en de Geuzen (als de helden van David) verschillende andere steden 'ontzetten'...

De tweede ontdekking is, dat óók Willem van Oranje een grootse intocht heeft beleefd in Brussel, en wel op 22 september 1577. Hij bracht dit bezoek aan Brussel op verzoek van de Staten Generaal en hij werd als een bevrijder binnengehaald.
De landvoogd Don Juan moest met lede ogen de intocht van Oranje in Brussel aanzien. 'Als was hij de Messias in eigen persoon' zei hij jaloers...

Hosanna de Zoon van David!
 
Dit citaat legt de verbinding met die andere intocht die ook gisteren werd herdacht door veel christenen: De Here Jezus had een intocht in Jeruzalem als de Koning: Hosanna de Zoon van David! Maar voor Hem nog geen 26 steden die zich publiekelijk achter Hem schaarden. Vele steden hadden Hem afgewezen ondanks de wonderen en tekenen. En juist de bewoners van Jeruzalem - de stad die Hem nu groots inhaalde - wilde Hij zo graag als Zijn kinderen bij elkaar brengen onder Zijn hoede - als een hen, die haar kuikens onder haar vleugels bij elkaar houdt. Maar dat gebeurde niet, want ook zij wilden niet. Nog geen koningschap voor Hem terwijl Hij de rechtmatige persoon was om op de troon te zitten.Het volk wilde een andere koning, het ging hen om macht terwijl Jezus de boodschap bracht van bekering.

Zo werd Hij een paar dagen na Zijn grootse intocht verraden en gedood en het Hosanna zal pas echt weer klinken als Israël Hem zal erkennen als de Messias! 
En 'vrijheid van geweten ... vereniging van een volk wat onderdrukt werd...' Willem van Oranje streed voor de vrijheid van het geweten en wilde de Nederlanden verenigen... Hij werd vogelvrij verklaard, zijn bezittingen verbeurd. Hij heeft zijn inzet voor de Nederlanden met de dood moeten bekopen, werd doodgeschoten door Baltsasar Gerards....
De missie van de Here Jezus is heel wat grootser en zal toch vervuld worden, al is het nu in deze tijd op een andere manier dan: Koning zijn in Jeruzalem. Ook nu worden er schapen bijeengebracht: een volk voor Zijn Naam uit alle stam en taal en natie...

Maar als Jezus terugkomt, en Zijn volk Israël Hem zal herkennen en aanvaarden, dan zal Hij ingaan door de aloude poort in Jeruzalem zoals Psalm 24 dat zo prachtig zegt: 

Heft, poorten, uw hoofden omhoog,
en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga.
10 Wie is Hij toch, de Koning der ere?
De HERE der heerscharen, Hij is de Koning der ere

Dan zal Hij regeren, the Prince of Peace. Er zal recht en gerechtigheid heersen op aarde, waar Prins Willem van Oranje voor streed maar niet meer heeft gezien. De ware Zoon van David zal op de troon zitten in Jeruzalem. Dan eindelijk zullen alle stammen - en alle steden! - Hem erkennen en het zeggen: 

            Hosanna, Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren!

al is die poort nu nog dichtgemetseld
                              

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#