zondag 15 april 2012

Hulde aan onze bevrijder! 14 april...


 


Gisteren was het zo'n dag - veertien april - dat belangrijke en minder belangrijke dingen (afhankelijk van je belevingswereld en interesse) ineens bij elkaar kwamen en er iets gemeenschappelijks in te zien was.
2012: Het klassiek concert van het Greijdanuskoor, wat traditiegetrouw in de Grote of Sint Michaelskerk werd gehouden viel dit keer op de veertiende april. Leden van het koor, leerlingen en leraren laten dan van zich horen, met elkaar of als solist met begeleiding. Mijn zoon zingt mee in het koor en ik ging dan ook heen. Nadat we de auto in de buurt van de stadsgracht hadden geparkeerd, liepen we naar de Grote markt. 

Huldiging

Onderweg naar de kerk was het druk met mensen die vanuit de stad naar huis fietsen: vaders met kinderen op de fiets, complete gezinnen, andere jongelui. Net deze avond was er namelijk ook de huldiging van de plaatselijke voetbalclub die kampioen was geworden en men was samengestroomd om dit uitbundig te vieren... Stiekem hoopten we dat het lawaai toch niet te horen zou zijn tijdens het concert. Eenmaal binnen was het wat dat betreft al, een 'andere wereld' en we genoten van de liederen en de solisten. Aan het eind was er een 'blokje' met gedeelten uit de Messiah waaronder een gedeelte van het Worthy is the Lamb (zie het filmpje) Met elkaar bezong het koor het Lam, de Here Jezus  - een heel contrast met de betreffende voetbalclub waarvan de fans af en toe tot in de kerk toch hun kreet: 'kampioen! kampioen!..' lieten horen en vuurwerk - gelukkig net ná een muziekstuk -  door een harde knal, de mensen allemaal deed opschrikken...
Door de kerk heen klonken heel ándere woorden, over Hem die waardig is om alle hulde te ontvangen omdat Hij het is die ons heeft vrijgekocht door Zijn dood aan het kruis.

Bevrijding!

Die bevrijding door de Here Jezus, bezongen in dit lied, is nog veel groter dan iets anders wat ook op deze veertiende april werd herdacht: de bevrijding van Zwolle. Op de foto zie je de Canadese militair op de Wipstrikkerallee - en naar ik begreep waren de Duitsers zo bang dat ze zich spontaan overgaven waar hij verscheen. Deze Leo Major wordt dan ook gezien als 'de' bevrijder van Zwolle. En ook op hemzelf heeft dit allemaal indruk gemaakt, Zwolle lag hem zijn hele verdere leven na aan het hart, ook werd hij ereburger van de stad.. Enkele jaren geleden werd er in aanwezigheid van zijn familie een naambordje onthuld, van een straat die (na meer dan zestig jaar) naar hem werd vernoemd.

Ja, zonder deze bevrijders zou het leven er nu heel anders uitgezien hebben, we zouden vast niet zo kunnen gaan en staan waar we willen en mogen zéggen wat willen. Mijn opa heeft wel eens opgemerkt dat als de oorlog nog langer had geduurd, het erop uitgedraaid zou zijn dat zij misschien wel gedeporteerd zouden worden naar Polen - wat de Duitsers meer 'Lebensraum' zou hebben gegeven... 
De afloop van de oorlog en bevrijding door de Canadezen, is iets waar we heel dankbaar voor mogen zijn!

Hulde aan onze Bevrijder!
  
Maar wij mochten op die gedenkwaardig veertiende april luisteren naar onderstaand lied - beschreven in Openbaring 5 - wat getuigenis geeft van ons geloof. Onze bevrijding is zo onvoorstelbaar groot, stijgt ver uit boven die blije voetbalfans die hun club bezingen en gaat ook veel verder dan de bevrijding van aardse onderdrukkers. We hoorden zingen dat het Lam onze ongerechtigheden en ziekten op zich heeft genomen en voor ons geslagen werd:
Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities (linkje)
Zo heeft Hij ons vrijgekocht van zonde en dood - door Zijn bloed en zal daarvoor de eeuwige hulde (ook nu al!) ontvangen!

En wij, iedereen voor wie Hij zijn leven gaf staan in Zijn hart gegrift, Hij zal ons niet vergeten (zoals Leo Major zijn hele leven zich de stad herinnerde die hij heeft bevrijd). Hij verwacht ons in de hemel, in die 'stad met fundamenten' - Ook als je Hem nog niet kent, mag je weten dat Hij ook jouw bevrijder wil zijn.
Misschien al heel snel, zal het werkelijkheid worden dat geen 20.000 man zoals bij de huldiging in Zwolle, maar 'tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen gelovigen' samen, zullen zingen:

                                       Worthy is the Lamb!
Worthy is the Lamb, that was slain,
and hath redeemed us to God
by His blood,

to receive power, and riches, and wisdom,
and strength and honour
and glory and blessing.
Blessing and honour, glory and power,
be unto Him that sitteth upon the throne
and unto the Lamb,
for ever and ever.
Amen.
Waardig is het Lam, dat is geslacht,
en ons heeft vrijgekocht voor God
door Zijn bloed,

om te ontvangen
de macht, de rijkdom en de wijsheid
en de eer en de heerlijkheid en de lof.
De lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht
is aan Hem, die op de troon gezeten is,
en aan het Lam
voor altijd en eeuwig!
Amen.

(met aansluitend te horen: het Halleluja - Hij zal dan de macht aanvaarden en voor eeuwig regeren...)


tekst en vertaling van de Messiah (een heel mooi geheel van Bijbelteksten, aanrader!)
 andere youtube-linkjes van het concert

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#