donderdag 7 maart 2013

Geen roof? (1)

Er zijn van die Bijbelteksten... - zélfs als je je hele leven al een gelovige bent zoals ik, blijven ze onbegrijpelijk.
Anderen hebben blijkbaar ook wel eens last van dit probleem want laatst, op een verjaardag, kwam het gesprek ook op hetzelfde onderwerp. En welke zinsnede ging het om? Jawel, de tekst met ... het was geen roof ... Sommige lezers weten dan direct: Filippenzen 2, en er is grote kans dat ze zeggen: 'Ja, dat stukje snap ik ook nooit zo goed'...

Het gaat om dit citaat (en wil je enkele vertalingen naast elkaar? klik hier)

Robin Hood, de beroemde (struik)rover
Filippenzen 2
6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, 
het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn

Vergelijkingen...

Het eerste gedeelte lukt nog wel, maar dan komt het moeilijke dat Hij het aan God gelijk zijn niet als roof heeft beschouwd. Die roof, het is altijd nog abacadabra voor me gebleven.
Ook de NBG gebruikt dat woordje in de mij zeer bekende vertaling: "Hij heeft het aan God gelijk zijn niet als een roof geacht..."  
Maar het aan God gelijk zijn kun je toch niet wegnemen?? (Zoals de bekende Robin Hood geld ontfutselde aan de rijken). Omdat ik het bij gebrek aan beter, zo uitlegde, kwam ik er niet echt uit.

Maar nu keek ik eens even verder en de NBV vervangt dat woordje 'roof' voor iets heel anders en zegt dat Hij de gelijkheid aan God niet vasthield. Klinkt minder moeilijk maar wat heeft 'vasthouden' nu met een oneerlijke actie als 'roof' te maken? Daar moest ik even over nadenken.
Toch zit er wel wat in dat vasthouden. Als je iets rooft, doe je dat omdat het je geweldig lijkt datgene te bezitten. Op normale wijze kun je er niet aan komen - je bent arm of bezit niet de juiste kwalificaties ... Dan zit er niks anders op dan stiekem te werk te gaan of geweld te gebruiken en het zo te 'stelen'...  En het zou erg onlogisch zijn dat je het dan direct weer afstaat, nee, je moet en zal het hebben.
Maar het 'vasthouden' is de helft van het verhaal (ga dus nooit af op de NBV!) want 'roof' ('robbery') betekent ook: 'je iets onrechtmatig toeëigenen'. Er zit actie in, zoals een  andere Engelse vertaling hier 'to grasp' - grijpen heeft.

Toepassing

Zo werd de tekst voor mij veel duidelijker: Voor de Here Jezus was 'het gelijk zijn aan God', geen roof. Hij heeft het zich niet (onrechtmatig) toegeëigend en het zo tot zijn 'bezit' gemaakt. Want Hij was gelijk aan God. Om een menselijke vergelijking te gebruiken: Hij hoefde geen staatsgreep te plegen.
Wie dat wél heeft geprobeerd is de duivel, en hij spiegelde dat de mens voor: Als je eet van de vrucht, zul je aan God gelijk zijn... Die roof is mislukt en als gevolg daarvan was er juist een val.
En hier zie ik ineens heel goed wat 'roven' eigenlijk inhoudt.

Wat nog goed is om te bedenken, dat de tekst uit Filippenzen slaat op de positie van de Here Jezus voordat Hij naar de aarde kwam. Hij was de Zoon die aan God gelijk was - niet een heel perfect mens die hier geboren werd en door Zijn leven op aarde als beloning uiteindelijk aan God gelijk mocht worden, een soort rechtmatig toeëigenen vanwege goed gedrag.
Dat zou ook nooit kunnen wat er is geen mens die goed doet zegt de Bijbel, zelfs niet één. Niemand kan ooit een broeder loskopen noch aan God de losprijs betalen....
De Here Jezus was voordat Hij mens werd, naar Zijn aard God. Daar is geen geweld aan te pas gekomen.

Conclusie:

In eigen woorden, hoe ik deze onbegrijpelijke tekst nu begrijp:
"Hij was in de gestalte van God, 
maar de gelijkheid aan God heeft Hij zich niet onrechtmatig toegeëigend."


En dan komt er natuurlijk nog een tekst achteraan, 
Toen ik die bekeek, bleek er ook nog iets vóór te staan en doel ik op vers 5. 
Maar de volgende keer eerst vers 7 van Filippenzen 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#