vrijdag 24 juni 2011

Koningin van Sheba

  QUEEN Of SHEBA


The Queen of Sheba came 
many long thousands of miles
Solomon's wisdom to hear 
Yet a greater than Sol is standing by you
is standing ever so near

Well, far away you're willing to go
For treasures and fool's gold
Yet here we stand
with outstretched hand
the seed of Heaven to sow

The tribes of our fathers
were willing to fight
for the land our God gave to them
Yet we in our day
have fled from the light
and lost a knowledge of Him

Well, far away you're willing to go
For treasures and fool's gold
Yet here we stand 
with outstretched hand 
the seed of Heaven to sow 
 
  
De koningin van Sheba kwam
van vele duizenden mijlen ver
om Salomo's wijsheid te horen... 
Maar meer dan Salomo staat hier naast jou
dichterbij dan ooit

Je wilt wel ver weg op zoek naar schatten
en het goud van de wereld..  
Maar hier staan we 
met uitgestrekte handen
het hemelse zaad uit te delen

De stammen van onze vaderen
wilden wel vechten
voor het land dat God hen gaf
Maar in onze dagen
gevlucht van het licht
hebben we de kennis van Hem verloren...

 Je wilt wel ver weg op zoek naar schatten
en het goud van de wereld.. 
Maar hier staan we
met uitgestrekte handen
het hemelse zaad uit te delen

 So come, 
come again to the Kingdom of God
Let us look for the One 
He has sent
The Messiah King is living today
Let us follow in the way that He went

Well, far away you're willing to go
For treasures and fool's gold
Yet here we stand
with outstretched hand
the seed of Heaven to sow  

Dus kom, 
kom terug tot het koninkrijk van God 
Laten we op zoek gaan naar Degene
die Hij heeft gezonden
De Messias Koning leeft vandaag!
Laten we in Zijn wegen gaan

Je wilt wel ver weg op zoek naar schatten
en het goud van de wereld..
Maar hier staan we
met uitgestrekte handen
het hemelse zaad uit te delen


Het bovenstaande lied kwam ik tegen op youtube - van de betreffende Messiaanse groep hadden we wat LP's vroeger. Dit lied kende ik nog niet maar het treft mij altijd extra als mensen uit dat oude volk, Joden, in deze tijd tot geloof in de Messias komen.
Hun geschiedenis zal dan voor hen nog meer gaan spreken; in dit lied het gaat ook over  de stammen van Israël ... Onze vaderen wilden strijden om het land in bezit te nemen - Als Messiaanse Joden kunnen ze dit zingen: het is hun vaderlandse geschiedenis waar wij als buitenstaanders die van ver gekomen zijn, zoveel van kunnen leren. In 2 Kor. 10 lees je zelfs dat 'al deze dingen opgeschreven zijn' juist zodat wij ervan zouden leren. Dat gaat over de woestijnreis maar daarna komen ze in het beloofde land. Ook wij hebben wat in bezit te nemen.

In dit lied draait het om de wijsheid - van Salomo, de vorst en waarbij het volk Israël veertig jaar rust had van zijn vijanden. En de koningin van Sheba had van hem gehoord, zijn roem had zich verspreid over de toenmalige wereld....
Bijzonder dat dit de aanleiding was dat ze naar hem op zoek ging. Zij wilde nu eindelijk wel eens uitvinden hoe het echt zat met al die geruchten, was Salomo echt zo wijs als ze overal hoorde en hoe zat het met zijn bezittingen? Het is erg mooi te lezen wat er staat over die koningin dat ze van zover kwam om met hem te kunnen praten: over alles wat zij op haar hart had. 
Wij moeten soms ook van ver komen, zijn soms al 'verweg', vaak op zoek naar 'fools gold' schatten die in wezen niets voorstellen terwijl er zoveel moois voor ons klaar ligt...


De koningin van Sheba kwam uiteindelijk bij Salomo uit en is dan niet ineens verkocht, maar stelt hem op de proef met raadsels, zoals we lezen in het eerste vers van 2 Kronieken 9. Wij zouden misschien wel nogal geïmponeerd zijn door alle pracht en praal, maar die koningin laat zich niet van de wijs brengen. Eigenlijk wilde ze hem uittesten, of hij echt zo wijs en verstandig was als er allerwege werd gezegd. 
Want begint ze als eerste direct over al zijn rijkdommen? Nee, het gaat haar erom hoe Salomo is, wat zijn gedachten zijn. En wat staat er dan in het volgende vers? Nadat ze haar hart had uitgestort, hem alles had gezegd en gevraagd waar ze mee zat, was er voor hem niets verborgen, hij had overal een antwoord op.

Deze Salomo wordt ook aangehaald in het Nieuwe Testament en in dat stukje gaat het over bezorgdheid - nou dat kunnen we overal om zijn! maar wij mogen weten de beschikking te hebben over Iemand die méér is dan Salomo... Als we eerst zijn koninkrijk zoeken, zoals de koningin van Sheba deed.
En mag je alle vragen stellen die er op je hart liggen, de Heer wil ze allemaal beantwoorden. Je mag Hem ook als het ware uittesten zoals die koningin (vond ik bijzonder om te ontdekken!) - vertel waar je mee zit - als je maar oprecht bent in je bedoelingen. De boodschap is dat Hij jou en mij ook serieus neemt. En dan zul je merken dat er niets voor Hem verborgen is...  leer je Hem kennen.

Meer dan Salomo is hier, noemt de Heer ook in verband met Zichzelf, en is zo'n geweldige uitdrukking omdat het laat zien Wie er bij ons is, en we Hem zelfs in ons mogen hebben - vroeger niet mogelijk. En als we Hem hebben leren kennen, zijn al de schatten en wijsheid van de Here Jezus voor ons beschikbaar - als we ze in bezit nemen zoals vroeger de stammen van Israël deden...
En toen de koningin van Sheba tot de ontdekking kwam dat er geen enkel gerucht was, wat niet waarheid was - de wijsheid van Salomo, zijn rijkdommen - was ze buiten zichzelf. Ze wist niet wat haar overkwam.

Alles wat wij nu bezitten is nog in Hem verborgen, alle rijkdom en schatten zijn  nog niet zichtbaar voor de wereld, al mogen wij er al van genieten. En hebben wij er vaak ook nog geen flauw benul van wat het allemaal inhoudt.
Maar er zal een tijd komen dat het allemaal openbaar wordt, dat Hij ook op aarde de Vredevorst zal zijn en ik denk dat we allemaal - zoals de koningin van Scheba, zullen zeggen: De helft was mij niet aangezegd...

En misschien dat er nog broeders van de Heer naar het vlees, tot het besef zullen komen dat de Koning er al is, standing ever so near, dat zij net als de Koningin van Sheba nu al mogen genieten van Zijn wijsheid en hemelse rijkdommen - the seed of heaven wat we uit mogen delen...

Dat is het bijzondere van deze tijd, dat de Messias, die meer is dan Salomo,  je nu al rust wil geven...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#