donderdag 9 juni 2011

En God verwarde hun spraak....

De laatste dagen ben ik druk geweest met een tijdrovend klusje wat overbodig zou zijn geweest als er in de geschiedenis geen toren van Babel was gebouwd. Vanaf dat moment heerst er namelijk de spraakverwarring en heb ik een woordenboek nodig om een vertaling na te kijken op correctheid...
Alhoewel je natuurlijk niet weet wat er met de taal was gebeurd als de mensen zich wel over de aardbodem hadden verspreid - waren er dan ook dialecten ontstaan? Zoals je bijvoorbeeld kunt zien in een klein landje als Nederland, dat ieder gebied toch zijn eigen streektaal - dialect heeft. Wat er met een taal gebeurt als die geïsoleerd staat van andere mensen die het ook spreken, is goed te zien bij het Zuid-Afrikaans - toch een aan Nederlands verwante taal, die daar een eigen leven is gaan leiden.

Eigenlijk zou de wereld er zonder die toren wat overzichtelijker uit hebben gezien - als ik er even over door filosofeer... makkelijker... Als ik het simpel houd en me een wereld voorstel waar ieder elkaar verstaat, heb je op school al minder te doen; er zijn ook geen andere talen te leren, informatieoverdracht is veel gemakkelijker... En al heb je tegenwoordig met de computer mooie vertaalprogramma´s, als je die klakkeloos overneemt, zie je toch dat de computer niet kan denken...

Nu ik dat gedeelte over de torenbouw nog even overlees, valt me op dat juist door één te zijn, het niet goed uitpakte: ze vormden een éénheid zonder God te zoeken. En dat kan nooit goed gaan, ook nu in deze tijd niet. Hoe groter hoe machtiger - en daar heb je de hoogmoed dat zij zichzelf een naam wilden maken. Terwijl er toch een andere Naam was en die kenden ze! Dit gegeven lees je al in Genesis 4 als de zoon van Set geboren wordt: 'toen begon men de Naam des Heren aan te roepen'. Maar na het oordeel van de zondvloed waar hun voorvader Noach voor gespaard is, is dit blijkbaar een besef wat als vanzelf weer wegzakt.
De spraakverwarring was een oordeel van God: ze gingen verschillende talen spreken, staakten de bouw van de stad en trokken weg, de wereld in.

En waar zie je ineens eenzelfde soort gebeurtenis terug? Op de Pinksterdag: ineens wordt het evangelie verkondigd, maar niet in de taal waarin er altijd over God werd gesproken. Nee, ineens werd het in al die verschillende talen van hele toenmalige wereld gehoord. Daarmee werd het Joodse volk als het ware gezegd: Jullie zijn niet meer het volk wat als enige uitverkoren is Zijn Naam te kennen en het alleenrecht heeft Gods woord te bezitten - het is nu voor de heidenen, voor al die volken die vanaf de torenbouw van Babel verschillende talen spraken en elkaar niet zomaar meer konden begrijpen. Het woord van God is sindsdien 'a human right' wat niemand ontzegd zou mogen worden...
Het oordeel voor de ongelovige Jood, is ons zo tot zegen...  mogen we weten dat er onder de hemel geen andere Naam gegeven is waardoor wij moeten behouden worden. Die Naam mogen wij aanroepen, uit alle volken en talen!

En nu is het nog zo dat er heel wat zweetdruppeltjes liggen bij het Bijbelvertaalwerk wat bijvoorbeeld door Wycliffmedewerkers wordt gedaan. En al denk ik dat God tongentaal kan gebruiken als je stammen ontmoet waarvan je de taal niet kent - dan zal toch nog de Bijbel vertaald moeten worden in die taal. Ook als je wilt dat bepaalde boeken uit een andere taalgebied breder verspreid gaan worden, zal er heel wat werk te verzetten zijn - dat gaat niet vanzelf.

Maar er is iets wat al deze taalgrenzen overstijgt. En wat ik dan bedoel is iets wat je bijvoorbeeld merkt als je ineens een lied herkent wat in een heel andere taal wordt gezongen... Of zit daar toch ook bij, ja, het is ineens de ervaring dat die andere mensen - die heel ergens anders wonen en leven, anders praten, een heel andere wereld hebben - hetzelfde geloven, diezelfde Heer liefhebben, hetzelfde Woord lezen en over Hem zingen - ja dat doet mij altijd wat! In de Geest, uitgestort op de Pinksterdag, mogen we al één zijn - Zijn Naam verbindt ons vanuit alle volk en natie en taal.

Later zullen we echt één taal spreken - Hebreeuws? Misschien wel. Ik weet het niet.
Zeker is dat we elkaar allemaal zullen begrijpen zonder eerst er weer voor naar de schoolbanken geweest te zijn. Eigenlijk ben ik heel benieuwd hoe we dan zullen communiceren, want we zullen niet alleen geen taalbarrière meer hebben, we zullen volmaakt zijn. Ook geen misverstanden meer! En gelukkig op een ander niveau dan dat de één niet meer begreep welk gereedschap hij op moest halen voor iemand anders waar hij mee samenwerkte zoals  bij de torenbouw....
We begrijpen elkaar misschien wel zonder woorden ... Alhoewel ik geloof dat we zeker niet in doodse stilte verder zullen leven. :) De Bijbel zegt dat we nu al een gezicht hebben waarop geen bedekking meer is. Dan zal dat helemaal werkelijkheid zijn, volledige openheid naar de Heer en naar elkaar. Iets om naar uit te zien!

Openbaring 22 vers 4
 en zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn
'We zijn dan thuis en zien Zijn aangezicht'...

4 opmerkingen:

 1. wow, gaaf... dit: 'Nu ik dat gedeelte over de torenbouw nog even overlees, valt me op dat juist door één te zijn, het niet goed uitpakte: ze vormden een éénheid zonder God te zoeken. En dat kan nooit goed gaan, ook nu in deze tijd niet. Hoe groter hoe machtiger - en daar heb je de hoogmoed dat zij zichzelf een naam wilden maken. Terwijl er toch een andere Naam was en die kenden ze!' ontdekten wij laatst ook...!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is heel frustrerend als we elkaar niet begrijpen. Wat dat betreft was de spraakverwarring in Babel zeker een oordeel. Bij het talenwonder op de Pinksterdag werden degenen die door Gods Geest andere talen spraken uitgemaakt voor dronkaards. Ze begrepen niet wat God ermee bedoelde.
  Aan de andere kant vind ik taalbarrières ook een uitdaging, waaraan ik best plezier kan hebben.

  De zinsnede: “Jullie zijn niet meer het volk wat uitverkoren is Zijn Naam te kennen……… het is nu voor de heidenen” lijkt er een beetje op dat Israël heeft afgedaan. Maar dat bedoel je vast niet. De tussenzin “en het alleenrecht heeft Gods woord te bezitten” verwoordt het naar mijn idee beter. De gemeente van Christus begon met Joden, waaraan heidenen werden toegevoegd. De tussenmuur van vijandschap was weggebroken aan het kruis.


  Rom. 9: 4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.
  5 Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!


  Ef. 2:14 11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt,
  12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.
  13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.
  14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,
  15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,
  16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.


  Wat je schreef over de hoogmoed van Babel om zichzelf een naam te maken is wel iets wat voor ons (in het bijzonder voor mij) ook een waarschuwing is. Waarvoor doen wij wat we doen? Toch ook wel vaak om bewondering en waardering te oogsten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoi Maaike, leuk dat je reageert...
  Was je toevallig ook net met het verhaal van de torenbouw bezig geweest dat je net dat stukje ook ontdekte?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ja, Ida, misschien moet ik nog even wat editten... Maar OK dat je goed leest hoor! Het heil is uit de Joden maar ging toch wel naar de heidenen als je het Joodse volk als geheel bekijkt.
  Wel begon het natuurlijk met Joden - maar die moesten leren dat het heel anders was dan vroeger...
  Het is niet De heidenen zijn aan de Joden geplakt: er is iets heel nieuws gekomen...

  Taalbarrieres, ja zo'n vertaling nakijken is erg leuk - maar toch zou andere talen echt gaan spreken ietsje makkelijker mogen zijn!!

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#