vrijdag 3 mei 2013

Als een sprookje maar in het echt...Het is iets heel bijzonders, meemaken dat een koningschap wordt overgedragen en een koning wordt ingehuldigd. Twee dagen geleden was het zover, een tijdperk van koninginnen werd afgesloten, Beatrix tekende de acte van abdicatie en vanaf dat moment was Willem Alexander koning. Enkele uren daarna was de inhuldiging en liepen koning en koningin van het Paleis op de Dam naar de Nieuwe kerk - zoals ook Beatrix, Juliana en Wilhelmina vóór hen hadden gedaan. Dat was een indrukwekkend begin van de inhuldigingsplechtigheid, we hadden zo allemaal de tijd om het besef door te laten dringen: nu hebben we een koning... 

Het was zoals de kinderen later in de kerk zongen: "als een sprookje maar in het echt"... Want ja, dit was echt - er is dus nog iets te zien van wat als een sprookje wordt beschouwd: pracht en praal, een koning die belooft zijn onderdanen te beschermen en het grondgebied te verdedigen... Trouw, verbinding, eenheid... het waren de woorden die gebezigd werden om de band te beschrijven die er al honderden jaren is tussen Nederland en het huis van Oranje.
Herman van Veen vertelde dat hij in het kinderliedje geschreven voor de inhuldiging (op muziek van Bach) de beleving van een kind heeft proberen te vangen in woorden.
Een prins wordt koning en ze horen ernstige dingen die ze nog niet begrijpen; de koning legt de eed af, 'zo waarlijk helpe mij God Almachtig!'-  en het parlement op hun beurt, doet dat ook...
En moeder Beatrix kijkt toe hoe haar zoon dat doet...

LATER ALS IK GROOT BEN

Later als ik groot ben zal ik
Zal ik je vertellen dat ik op een dag
Zag hoe in een kerk een prins koning werd
Een prinses koningin als een sprookje

Als een sprookje maar in het echt
In de kleuren rood wit en blauw
En een oude mevrouw in haar zondagse jurk
Pinkte zo heel af en toe, zonder dat iemand het zag
Stiekem een traantje weg en keek toen zo lief
zoals alleen moeders doen


Later als ik groot ben zal ik...

En er werden dingen gezegd ernstiger dan ik toen begreep
En een oude mevrouw in haar zondagse jurk
Pinkte zo heel af en toe, zonder dat iemand het zag
Stiekem een traantje weg en keek toen zo lief
zoals alleen moeders doen

*********************

En zoals elke keer bij een koninklijk huwelijk, of hier nog specialer: een abdicatie en inhuldiging - kom ik er niet onderuit te denken aan een ándere machtsoverdracht, die nog plaatst gaat vinden. Misschien al redelijk in de nabije toekomst zullen wij die gebeurtenis allemaal meemaken..

In de Bijbel wordt dit al beschreven; in het Oude Testament is het Daniël die toeschouwer is - zoals de kinderen in het lied vertellen dat ze erbij waren. En ook Daniel zag een 'oude van dagen' - en het wordt duidelijk dat die eerbiedwaardige oude man de macht overdraagt aan iemand 'als een mensenzoon'. Hij, Daniël begreep (net als de kinderen) niet alles wat hij zag gebeuren. Wél is duidelijk, dat het na een zware tijd op aarde, eindelijk gaat gebeuren, want 'Hem (de mensenzoon) werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. In de volgende verzen vraagt Daniel uitleg van wat hij voor zijn ogen zag gebeuren...
En het gaat me nu niet om de details maar als het eindelijk zover is zal niet alleen de nieuwe Koning regeren, maar ook zijn volk (hier m.i. de gelovigen die standvastig zijn geweest in de zware tijd op aarde) heeft een taak hierin:

 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel 
zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: 
zijn koningschap is een eeuwig koningschap, 
en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. 
Daniel 7: 27

Ook het Nieuwe Testament spreekt hierover en er komt nog een andere bijzonderheid aan het licht. Straks zal de aanvaarding van het koningschap door de Here Jezus, samenvallen met Zijn bruiloft! Ook zijn vrouw heeft een belangrijke rol.

Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.
 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, 
want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;
Openbaring 19: 6 en 7

Wat onvoorstelbaar! Dat betekent dat ook wij als gelovigen, zélf er bij zullen zijn. Tenminste ik hoop dat het ook voor jou geldt... 
Zoals Máxima al de bruiloft heeft gehad, en daarom naast Willem Alexander op de troon zat, zó zullen wij met de Here Jezus verbonden zijn. Op het moment van Zijn koningschap vieren we óók de bruiloft en mogen met Hem regeren. Hier aan het eind van de Bijbel is het dubbel feest om het zo te zeggen. 

Ook voor de wereld een groots moment, want het koninkrijk van de Here Jezus zal nooit meer eindigen. Eerst zal Hij oordelen en rechtspreken. Dan eindelijk zal er vrede, verbondenheid en trouw op aarde zijn, waar Willem Alexander ook over sprak, maar dan in een mate waar we nu alleen nog maar van kunnen dromen.
Als in een sprookje, maar in het echt! 
Omdat de ware Vredevorst, de Almachtige Zelf, dan koning zal zijn!


1 opmerking:

 1. Ha Gerda,

  Mooi stukje toch weer.!!

  Toen ik naar de troonswisseling keek, kwam precies in me op wat je zei in die blog.

  Maar mooie vind ik en daar dacht ik ook aan dat we die Hemelse Koning mogen eren hier beneden in ons leven, door te laten zien dat we bij die Koning die op punt staat gekroond te worden, te horen, en van Hem te vertellen wat Hij voor ons betekent.

  Wat een moment zal dat zijn als de Ware Koning terugkomt, zie er naar uit.!!

  Gr Jorim

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#