dinsdag 16 april 2013

... zo heb Ik jullie liefgehad ...

 
Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, 
heb ook Ik u liefgehad....

Dit is een tekst uit Johannes 15, en niet heel onbekend denk ik - je zou er bijna overheen lezen, of niet? ... We zijn soms zo aan een tekst gewend, ook aan deze - hebben we nog in de gaten wat hier eigenlijk staat? Iets nogal onbegrijpelijks! En dan niet op de manier van een gedeelte zoals bijvoorbeeld in Filippenzen, waar de zinsconstructie en uitdrukking zo moeilijk is...
Bij deze tekst ligt het wat anders. Het is qua taalgebruik een eenvoudige zin, een vergelijking die niet moeilijk is. Het is meer het onbegrijpelijke zoals in Psalm 139, waar David zegt: Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. (En dat over het feit dat de Heer al zijn wegen kent en Zijn hand op hem legt...)
Datzelfde gevoel bekruipt me ook als ik bovenstaande tekst beter lees.


Zoals de Vader de Here Jezus heeft liefgehad... Dat snappen we nog wel. De Vader hield van de Zoon, het was Zijn eniggeborene en er was een volkomen eenheid en volmaakte liefde. Maar dan staat er zomaar achter, alsof het de normaalste zaak van de wereld is: ... zo heb Ik ook u liefgehad.
En dat is heel andere koek. Het betekent dat de Here Jezus mij heeft liefgehad, even volmaakt als de Vader Hém liefhad. En dát snappen we niet want wij zijn toch niet volmaakt zoals de Here Jezus? Hij is de Zoon waarin de Vader al Zijn welbehagen vond! 

Wat is er nu in ons te zien wat Hem zou aantrekken om ons lief te hebben? 

Misschien, als ik een antwoord zou kunnen bedenken, dat het een ander soort liefde is dan waar wij aan denken. Goddelijke liefde, 'Agapè', is namelijk een liefde die gééft, zonder iets terug te willen ontvangen. Daar zijn wij mensen niet goed in, het zit er zo ingebakken dat we iets terug willen als we liefde geven - al is het onbewust. Onze liefde bestaat vaak uit némen. Zo niet bij God.
En wij denken meestal zooo menselijk. We kunnen ons niet voorstellen DAT God ons liefheeft gehad - want wij hadden niets te bieden. En liefde voor Hem? ... die hadden we nog niet eens toen Hij al aan ons dacht!


Het was mooi dat ik toen ik hierover nadacht, in een bekend dagboekje de tekst uit Hooglied las: 'Dark I am, yet lovely...'
Ja, de Heer zag blijkbaar iets in ons, al voelen wij ons dat niet waard. Hij wilde zelfs voor ons sterven. God kan nu onze zonden vergeven... de weg kwam vrij ons tot Zijn kinderen te maken. Daarom kon Jezus ook tegen Maria en Zijn discipelen zeggen: "Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader."

En het gaat nog verder, we zijn zelfs de bruid van Christus geworden, Zijn lichaam - zoals Adam het zei over Eva: Zij is vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente... En in tegenstelling tot wat wij vaak zien: namelijk alles wat nog niet in orde is en wat hier nog ontbreekt, gelden voor ons ook nu al, ál die mooie dingen die de Heer over ons zegt (klik) : Je bent mooi mijn liefste, er is geen gebrek aan je - Je zonden zijn je vergeven - Jullie hebben de volheid in Christus ontvangen - Volmaakt in Christus...

Wat is dat vaak een contrast met onze eigen gedachten en daden! Ook voor God zijn we de bruid van Zijn Zoon - stralend zonder vlek of rimpel. Te lezen in Efeze 5
 

Zouden we dan niet ook van Hem houden, onze hemelse Bruidegom? Hij heeft alles gedaan voor ons! Menselijk gezien al logisch dat we dankbaar zijn! De tekst hier bovenaan vervolgt met: Blijf in mijn liefde... die liefde zit nu in ons hart door de Heilige Geest en zó kunnen we graag en van harte doen wat Hij wil .
.. 

Laten we nu óók kijken met Gods ogen - naar onszelf, maar ook: in de ander op zoek gaan naar het mooie wat de Heer in hen ziet! En zo onze broeder (en zuster) liefhebben... 

Ja, we zijn door Hem uit de duisternis geroepen tot zijn licht - we mogen nu van die grote daden vertellen om ons heen (de laatste tekst uit het dagboekje wat ik las). Wat zou het mooi zijn dat het ook steeds meer zichtbaar is bij ons als gelovigen, dat we bij Hem, onze Heer horen!

Refrein van Het lied van de prachtige bruid:
 Out of the darkness, redeemed from the night
 Bathed in His glory, reflecting His light
Oh what a beautiful bride!Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#