woensdag 12 maart 2014

'Though You slay me'...Wat is de zin van het lijden?
DE grote vraag van bijna ieder mens hier op aarde want allemaal hebben we er vroeg of laat mee te maken. 

Gisteren moest ik mijn dochter bijvoorbeeld uitleggen dat God inderdaad onze pijn wil wegnemen als we daarom bidden, en dat ook wel doet. Maar dat Hij dat lang niet ALTIJD doet. 
En dat er dus mensen zijn die toch lijden, pijn lijden en erge dingen meemaken, bijvoorbeeld verlies van geliefden door een vreselijk ongeluk... 
Maar dat dat niet betekent dat God er niet is!! Want God is er wel, en Hij weet wat we meemaken. 

En dit lied hoorde ik laatst en raakte me bijzonder, want het geeft een zo groot Godsvertrouwen weer, juist IN een situatie van lijden. 
Het contrast met de onrust van het eisende welvaartsevangelie 'wij worden groots, we krijgen alles wat we dromen, we hebben straks voorspoed en worden verhoogd'...  Het verschil was ineens weer zo voelbaar. 
En staat het vooral veel in het Nieuwe Testament dat lijden een doel heeft en dat de heerlijkheid pas STRAKS komt, als je NU het lijden aanvaardt. 
Als we het doel ervan ontdekken, dan kan er naast strijd, rust en vertrouwen zijn en troost van God Zelf in situaties van groot lijden - doordat we zien op die onzichtbare eeuwige dingen.

THOUGH YOU SLAY ME

I come, God I come, I return to the Lord
the One who's broken, the One who's torn me apart
You struck down to bind me up
say You do it all in love
that I might know You in Your suffering

Though You slay me - yet I will praise You
Though You take from me - I will bless Your name
Though You ruin me - still I will worship
sing a song to the One who's all I need

 My heart and flesh may fail
the earth below give way
But with my eyes, with my eyes I see the Lord
Lifted high on that day
Behold the Lamb that was slain
and I know every tear was worth it all

Though You slay me - yet I will praise You
Though You take from me - I will bless Your name
Though You ruin me - still I will worship
sing a song to the One who's all I need

Though tonight I'm crying out: 'Let this cup pass from me'
You're still more than I need - You're enough for me
You're enough for me


voice John Piper (vertaling hieronder)
Not only is all your affliction momentary,
not only is all your affliction light – in comparising to eternity
and the glory there
But all of it is totally meaningfull Rom 8: 28

Every millisecond of your pain from the fallen nature of fallen man
Every millisecond of your misery in the path of obedience
is producing a paculiar glory you will get, because of that!  Joh 16: 33 Rom 8: 18

It don't care if it was cancer or criticism
don't care if it was slander or sickness
It wasn't meaningless
It's doing something! It's not meaningless...

Of course you can't see what it's doing  1 Kor. 13: 12
Don't look to what is seen. 2 Kor 4: 17,18
when your mom dies, when your kid dies
when you got cancer at fourty …
when a car creans in the sidewalk, takes her out
Don't say it's meaningless
It's NOT! 
It's working for you an eternal weight of glory  2 Kor 4: 17, Rom 8: 18

Therefore, therefore, do not lose heart  2 Kor 4: 16
but take these fruits  2 Kor 4: 17, Hebr 12: 11
and day by day focus on Him
Preach them to yourself every morning
Get alone with God and preach His word into your mind
until your heart sings with confidence  
that you are new and cared for!  2 Kor 4: 16 2 Kor 5: 17
 
Though You slay me - yet I will praise You
Though You take from me - I will bless Your name
Though You ruin me - still I will worship
sing a song to the One who's all I need


(tekst John Piper) 
Niet alleen is al je ellende kortstondig, niet alleen is al je verdrukking licht
in het licht van de heerlijkheid dáár …
Maar alles ervan is tot in detail zinvol
Elke milliseconde van je pijn als gevolg van de gevallen natuur van de mens 
Elke milliseconde van je ellende – die je aanvaardt in gehoorzaamheid
heeft juist dáárdoor! een speciale heerlijkheid tot gevolg die jouw deel zal zijn.
Het maakt niet uit of het nu kanker was of kritiek, laster of ziekte..
Het was niet zinloos! Het heeft zijn uitwerking. Het is niet zinloos.

Natuurlijk kun je niet zien wat het voor effect heeft. Kijk niet naar het zichtbare!
Als je moeder sterft, of je kind ... als je kanker krijgt op je veertigste …
als een auto op het voetgangerpad terecht komt en haar wegrukt …
Zeg niet: Het is zinloos! 
Dat is het NIET! Het bewerkt voor jou straks een eeuwig gewicht van heerlijkheid.
Daarom, daaromverlies de moed niet. Maar accepteer deze vruchten
en richt je elke dag op Hem. Predik Hem aan jezelf elke ochtend. Wees alleen met Hem en prent je Zijn woord in,
totdat je hart zingt dat je nieuw en geliefd bent!

n.a.v. 2 Kor. 4

16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens,
nochtans wordt de innerlijke dag na dag vernieuwd.
17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik
bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,
18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare;
want het zichtbare is tijdelijke, doch het onzichtbare is eeuwig.
Meer lezen? Klik hier voor de hele audio plus tekst van John Piper: Don't lose heart - Verlies de moed niet.

4 opmerkingen:

 1. "Lieve Jezus,
  Telkens weer heb ik een periode of momenten dat ik het allemaal even niet meer zie zitten. Dan voel ik me verslagen. Want ik wil in Uw Vrede en Aanwezigheid schuilen, òngeacht mijn situatie. Het is soms zo verwarrend om in de Bijbel te lezen over glorie en overwinning, terwijl ik soms het idee krijg dat mijn leventje vaak meer lijkt op survivallen.. En niet in de Ardennen maar in de Himalaya.
  Help mij alstublieft elke tegenslag met rust te overzien, want zonder U, lijkt het leven soms meer op óverleven. Heer, ik weet dat U in staat bent om iets moois te maken van gebroken dromen. Leer me daarom in alle onzekerheden van dit leven te vertrouwen op U."

  'Mijn geliefde,
  geestelijke rijkdom verpak Ik bijna altijd in beproevingen. Je heet geen Adam, en je woont ook niet in het Paradijs. Deze wereld is in staat van gebrokenheid. En dat zal ze blijven totdat Ik terugkom om Mijn Bruid op te halen. Trouwens, dat wist je allang toch?! Denk niet teveel aan morgen, maar draag als een trouwe soldaat in Mijn leger alleen de lasten van vandaag.
  Ik Genees wie gebroken zijn en verzorg hun diepe wonden (Ps 147:3). Deze wereld heeft een andere kijk op wat 'succes' is, dan Ik... Jouw aanbidding, juist in je pijn en verdriet, is voor Mij van grote Waarde.
  Houd moed!'


  .. dank God
  onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
  ―1 Tessalonicenzen 5:18  BeantwoordenVerwijderen
 2. Amen ... op allebei de kanten van je reactie. De twee kanten die we afwisselend vaak meemaken maar waarvan we weten dat we steeds weer uit mogen komen op de waarheid: dat God weet wat Hij doet en ons uiteindelijk veel meer zegent door de beproevingen dan we op het moment zelf in de gaten hebben, en het is bij jou een aaneenschakeling van momenten... dan zal de zegen ook evenredig groter zijn, als ik het gedeelte uit 2 Kor 4 lees.
  En deze tekst dacht ik ook aan:
  1 Kor 2
  9 Maar, gelijk geschreven staat:
  Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
  en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. John Piper over Lijden voor Hem: https://www.youtube.com/watch?v=--JiiuJNvt4

  Justin Peters over Word-of-Faith movement:
  - https://www.youtube.com/watch?v=9_MyrzqLWuU
  - https://www.youtube.com/watch?v=8XTwTLe-e8E

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dank!! Ik ga de filmpjes kijken Hans,...

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#