woensdag 5 januari 2011

Sunshine and rain...

Always look on the bright side of life... is een bekende slogan ... 
´t Is een goede positieve houding natuurlijk, altijd de zonzijde zien - negatieve en depressieve mensen zijn er al genoeg. En zeker als gelovigen kun je toch zeggen dat de zon als het ware is opgegaan in ons hart. Geen vuiltje meer aan de lucht zou je denken...  
Maar toch, we zijn hier nog op aarde en als je om je heen kijkt zie je nog wel eens heel andere dingen dan alleen de zonzijde... ook bij onszelf als gelovigen. Je zou er maar zo door in verwarring komen, zeker ook door de geluiden die je toch wel hoort dat wij als christenen voorspoed mogen verwachten op allerlei gebied. Want soms verschijnt er een donkere wolk aan de horizon, en barst er zelfs een heuse bui los.
Hoe kijken we aan tegen de moeilijkheden die op ons pad komen? Vinden we dat de Heer die maar had moeten voorkomen? En raken we teleurgesteld in Hem of niet...

Dit zijn geen makkelijke vragen om te beantwoorden. Je vervalt maar zo in cliché's waar niemand bij gebaat is zoals 'God helpt je er wel doorheen' of: 'Je bent vast ergens flink de fout in gegaan dat dit nu gebeurt....' een reactie die we ook al in de bijbel terugzien - wat ons dan even weer kan bemoedigen is het antwoord op die opmerking: 'de werken Gods moesten in hem openbaar worden'. 
De Heer kon als iets moeilijk te begrijpen was, ook wel eens een gelijkenis vertellen waardoor Hij iets duidelijk maakte, wij kunnen dat nooit zo mooi als Hij. Maar aan sommige mensen heeft Hij een speciaal talent gegeven: zij kunnen een moeilijke probleem in een simpel lied duidelijk maken.... Dat helpt mij (naast de Bijbel) altijd erg om de dingen die er zo spelen, telkens weer tot de juiste proporties terug te brengen, die andere blik erop te krijgen.
En in een periode dat er voor mij toch wel wat regenbuien boven mijn hoofd losbarstten, er wat wolken voor de zon schoven - al wist ik altijd dat die zon er nog wel was! - kwam dit lied voorbij...

- wil je het horen? 'Sunshine and rain' aanklikken bij de videobalk hier links - wachten op het rijtje 'Choralerna'-


I thought that You were only sunshine
but now I've seen You in the showers of rain.
In fact You never really promised 

Me a life of bliss, free of tears and pain
 
Lord, thanks not only
for bringing me into the sunlight
but also for letting the rain pour down
giving me strength bringing me life.
 

Who thought that life was only laughter
And reality just a game to play.
What would the light be without the darkness
or a flower without a drop of rain.


Het echte leven is niet alleen 'a game to play'. De schaduwkant, die fikse regenbui .... je kun het niet altijd ontlopen en soms is het erg goed dat het eens regent, want anders zou het snel gedaan zijn met de groei van de gewassen: alles verdort, zoals van 't zomer ons gazon aardig bruin werd toen we niet op tijd begonnen met het besproeien van de tuin.... En zo hebben wij als gelovigen soms nodig dat we bepaalde dingen meemaken waardoor we gaan nadenken, ons vertrouwen wel op de Heer moeten stellen en ontdekken waarin we nog tekortschieten...  dingen waar we niet ons noodzakelijk mee bezig houden als het ons voor de wind gaat, de zon schijnt....

Zelfs van de Heer wordt gezegd dat Hij door lijden heen volmaakt (of: geheiligd) werd en zo zelfs gehoorzaamheid heeft geleerd. En datzelfde doel heeft Hij met ons... En tuchtiging zoals in dat tekstgedeelte staat, heeft misschien een erg negatieve klank, je kunt het ook omschrijven als 'opvoeden als zonen'. Het is een teken dat we voor God er toe doen, we horen bij Hem! Waarom zouden wij het lijden dan uit de weg gaan, of denken er voor gespaard te blijven als 'heiliging' het doel ervan is?
En zoals het lied zegt: 'Misschien dacht ik dat het leven met de Heer alleen 'Halleluja' was. Maar Hij heeft ons nooit een leven van 'bliss'- groot geluk' beloofd, 'free from tears and pain'.
Die regenbui, dat lijden, daardoor ontvangen we kracht, het geeft leven, groei... zoals die mooie bloem er ook niet is zonder de regendruppels. En de Heer is er misschien wel juist in die donker regenbui en zal op een onverwachte manier handelen, door de wolken heen breken als we Hem vertrouwen. 
En wat erg mooi is: Hij troost ons, Hij is Zelf mens geweest zoals wij en weet daarom precies wat we doormaken maar ook heeft Hij het volledige overzicht. 
Laten we daarom ons aan Hem toevertrouwen, bij 'sunhine and rain.... '

Er zitten veel meer kanten aan dit moeilijke onderwerp, ik heb me beperkt tot dit lied en wat het mij zei;
andere aspecten komen misschien nog wel eens aan de orde...
Nederlandse vertaling:

Ik dacht dat U louter zonneschijn was
Maar nu heb ik U gezien in de regenbuien
Feitelijk heeft U mij ook geen leven van alleen maar groot geluk beloofd, 
vrij van tranen en pijn

Heer, dank U dat U mij niet alleen in het zonlicht bracht 
maar ook de regen neer liet komen
die kracht geeft en leven brengt.

Wie dacht dat leven alleen maar lachen was,
en de werkelijkheid alleen maar spel
Maar wat zou het licht zijn zonder het donker
of een bloem zonder een regendruppel....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#