zondag 1 mei 2011

This is the day
This is the day - John Rutter - 29-4 2011
(for Google-translation in english - click here)

Psalms 118: 24:
This is the day  
the day which the LORD hath made; 
we will rejoice and be glad in it
This is the day
the day which the LORD hath made;
we will rejoice and be glad in it.
This is the day...

Psalms 148: 1-3, 5a
Praise ye the LORD.
Praise ye the LORD from the heavens:
praise him in the heights
  Praise ye him, all ye angels of his
praise ye him, all his hosts
 Praise ye him, sun and moon
praise him, all ye stars of light
Let them praise the name of the Lord

Psalms 91: 11
For he shall give his angels charge over thee
to keep thee in all thy ways

Psalms 121: 5-8
  The LORD himself is thy keeper:
the LORD is thy defence upon thy right hand
  The sun shall not harm thee by day
nor the moon by night
The LORD shall preserve thee from all evil
he shall preserve thy soul
  The LORD shall preserve
thy going out and thy coming in
from this time forth
 from this time forth
 for evermore

Psalms 17: 8 (91: 4a)
He shall defend thee,
He shall defend thee
He shall defend thee under His wings
He shall defend thee
He shall defend thee
He shall defend thee under His wings

Psalms 27: 14
Be strong and He shall comfort thine heart
shall comfort thine heart
and put thou thy trust
thy trust in the Lord
put thou thy trust in the Lord

*********************Dit is de dag
de dag die de Heer heeft gemaakt
laten wij juichen en ons daarover verheugen.
Dit is de dag
de dag die de Heer heeft gemaakt
laten wij juichen en ons daarover verheugen
Dit is de dag...


Halleluja. 
Looft de HERE in de hemel,
looft Hem in den hoge.
Looft Hem, al zijn engelen,
looft Hem, al zijn heerscharen.
Looft Hem, zon en maan,
looft Hem, al gij lichtende sterren.
Looft de naam van de Heer


Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden,
dat zij u behoeden op al uw wegen;


De HERE is uw Bewaarder,
de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand
De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
De HERE zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De HERE zal uw uitgang 
en uw ingang bewaren
van nu aan 
van nu aan
en tot in eeuwigheid.


Hij verbergt mij, 
Hij verbergt mij
Hij verbergt mij, onder Zijn vleugelen,
Hij verbergt mij
Hij verbergt mij
Hij verbergt mij, onder Zijn vleugelen,


Wees sterk en Hij vertroost uw hart
Hij vertroost uw hart
en stel uw vertrouwen 
op de Heer
stel uw vertrouwen op de Heer

********************
Vrijdag zag ik via de televisie de huwelijksvoltrekking tussen William en Kate... dat wil zeggen, ik zag een gedeelte van de huwelijksdienst, en de rest kon ik later zo nazien op internet.
Waar ik wel op tijd voor was, was het lied 'This is the day'- speciaal voor deze dag gemaakt door John Rutter - gezongen door een typisch engels 'Boys Choire'.. Ik vond het lied erg mooi en kon het al vinden via internet, hierboven te zien en te luisteren.
Het geeft in allerlei toonaarden de zekerheid door, letterlijk vanuit de Psalmen, dat de Heer degene is die ons zal bewaren en beschermen onder Zijn vleugels, en we ons geloof op Hem mogen vestigen... Het zou erg mooi zijn als dit ook bij William en Kate inderdaad niet alleen de woorden en de melodie zijn die aanspreken, maar ook de inhoud: het is de dag die de Heer heeft gemaakt.

De commentator die tijdens de dienst af en toe wat wetenswaardigheden vertelde, gaf aan dat nu, zoals normaliter bij een huwelijk, al de aardse bezittingen van de bruidegom ook het bezit geworden zijn van zijn bruid - zij mag nu delen in zijn rijkdom. En als je dan zoals Kate een prins trouwt, zet dat tenminste nog eens zoden aan de dijk...
Vandaar waarschijnlijk dat die uitspraak mij opviel en het tot mij doordrong dat er heel wat vergelijkingen te trekken zijn, waarvan sommigen bekender dan andere... 

Een paar overeenkomsten

En inderdaad werd 's avonds ook weer het huwelijksformulier gelezen toen ik 'live' aanwezig was in een trouwdienst van een ander bruidspaar - trouwens ook in  een mooie kerk alhoewel niet zo groots als de Westminster Abbey en ook zonder bomen langs het middenpad. Maar ook dit bruidspaar begon hun huwelijk in de kerk en werd er gerefereerd aan  
de band die er te zien is in het huwelijk die je kunt vergelijken met Christus en Zijn gemeente.
Ik denk dat dit toch één van de bekendere overeenkomsten is en 's middags via de televisie heeft bijna de hele wereld dat kunnen horen.

De huwelijksdag - zeker die van gelovigen in Christus - wijst in die zin eigenlijk ook vooruit naar  
DE dag dat die Grote Bruiloft plaats zal vinden, 
de dag die de Heer weet. Dat is ook een erg logische overeenkomst maar iets waar we toch wat minder bij stil staan als ik naar mezelf kijk althans. Deze dag wordt beschreven in Openbaring 19 -  daar wordt een tipje van de sluier al voor ons opgelicht en zien we ook wie het bruidspaar is... 
Revelation 19  
Openbaring 19
6 And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth. 
6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.
Dan zal alles wat nu nog van de bruidegom is maar ons is beloofd, ook ons deel zijn. En dat is heel wat meer dan het delen in de aardse bezittingen van William, 
wij mogen dan delen in alle rijkdom en heerlijkheid die de Here Jezus bezit 
als Hij daar koning wordt. Niet voor te stellen en ook iets waar men toch eigenlijk weinig tot geen weet van heeft als gelovigen.
Hier in Openbaring 19 zien we ook als het ware het lied terugkomen: als 'that day that the Lord has made' - de dag die de Heer voor ons in het verschiet heeft, gekomen zal zijn. En die dag kan er zijn omdat Hij ons heeft beveiligd en beschermd en wij onze toevlucht bij Hem hebben gezocht. Dan kunnen we inderdaad zo dankbaar zijn zoals hier staat:
7 Let us be glad and rejoice
and give honour to him: 
for the marriage of the Lamb is come, 
and his wife hath made herself ready.
7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven 
en Hem de eer geven, 
want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;  
 
8 And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white: 
for the fine linen is the righteousness of saints


en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, 
want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Ben je erbij?

In het volgende vers negen, worden we 'zalig' (gelukkig) genoemd als we genodigd zijn tot dit bruiloftmaal. 
Ben jij erbij? Daar hoeft geen kerk aan te pas te komen die jou of mij eerst zalig moet verklaren door aan bepaalde erg speciale voorwaarden te hebben voldaan die alleen voor de heel bijzondere gelovigen weggelegd zijn... nodig zodat je daarna nog een heilige kan worden. 
Simpel door geloof noemt Christus ons zalig en zijn we heiligen in en door Hem - en het zijn dan ook de rechtvaardige daden die we door Hem hebben gedaan, daarmee zijn we bekleed.... zo alleen kunnen we die reine bruid zijn in dat stralend witte gewaad.
Eigenlijk kun je dat ook zien als iets wat we ontvangen door ons 'huwelijk' met de Heer: Wij zijn zalig en heilig omdat onze bruidegom dat is en ons ook daarin laat delen.
En mogen we door geloof in Jezus alleen erbij zijn... bij de bruiloft van het Lam! 

Laten we nu al juichen en ons over die dag verheugen!


Nu, een paar dagen later dringt er pas tot me door dat er nog een overeenkomst is
dat wij ook een nieuw lied 'specially composed '... zullen zingen, 
de woorden komen ook uit de Bijbel, die weten we al... 
maar hoe het zal klinken... is nog een verrassing

5 opmerkingen:

 1. Heel erg mooi! Heb ervan genoten!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat belooft wat voor de toekomst. :)
  En je kan er over denken en het je proberen voor te stellen - het lukt niet omdat ik eigenlijk haast niet kan geloven in zoiets bijzonders. Maar toch zal het zo zijn en dat bruiloftsmaal heeft de Heer het zelf trouwens ook nog over... Een wederkerige verwachting van die dag!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nou Gerda, er was inderdaad nog gras genoeg over om te maaien!!

  Ik heb dat jongenskoor wel gehoord (er zongen ook volwassen mannen), maar je loopt heen en weer voor huishouden en winkel, waardoor de essentie ervan me is ontgaan. Heb het even opnieuw beluisterd op je weblog en de tekst ervan meegelezen. Prachtig, een compilatie van psalmen.

  Wat mooi dat we door zo'n huwelijk bepaald worden bij wat ons nog te wachten staat. Inderdaad, dat delen in de rijkdom van een prins zet zoden aan de dijk. Maar wat ons te wachten staat gaat dat verre te boven. We hebben dan - en eigenlijk begint dat nu al - ook deel aan zijn karakter en positie.

  Jezus Christus, onze bruidegom. Ik zie Theodor hier ook reageren. Het lijkt me zo vreemd voor een man om je voor te stellen dat je deel bent van een bruid(sgemeente).Voor ons vrouwen is dat - lijkt me - beter voor te stellen. :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. ..tja, ik ben geen man.
  Wij hebben natuurlijk alleen ons menselijk perspectief en dat is nogal beperkt, dan is het beeld man-vrouw een afspiegeling. Niet het ware..
  Zoals de schaduw een zwak beeld is van de werkelijkheid.
  Eldert zei net: misschien kan een man zich iets beter voorstellen dat de Here Jezus ernaar verlangt dat die dag er zal zijn o bij ons te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ja, die invalshoek van Eldert is een nieuw gezichtspunt!

  BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#