zondag 6 augustus 2023

Always look at the bright side of life?

Het is dubbel, hier op deze plek iets aankaarten wat controversieel is. Want je wilt graag iets moois brengen als je blogjes schrijft, en iets wat controversieel is, daar zal niet iedereen blij van worden. Maar ik deel ook graag hier wat mij tegen wil en dank bezig houdt, al is het soms minder leuk om te lezen. Negatief zelfs. En we willen het liefst dat er een blauwe hemel is en geen wolkje aan de lucht. Positief en opbouwend bezig zijn is het mooiste. 

Maar komt er iets op mijn pad, dan moet ik er soms echt wat mee. 'k Wil me houden aan wat in de Bijbel staat, al snap ik dat je nooit overal precies hetzelfde over kan denken. Maar het geldt zeker voor belangrijke onderwerpen, óók als ik een andere uitkomst mooier had gevonden (bv dat er géén gelovigen zijn die de mist ingaan met hun uitleg). 
Het zit ook in mijn aard om niet alles direct prachtig te vinden, maar vragen te stellen, net als toetsen aan de Bijbel, dat gaat haast vanzelf - of heb ik dat geleerd? Schrift met Schrift vergelijken is een belangrijk punt.


Er staat ook geschreven ...

Jezus geeft daarin het voorbeeld bij de verzoeking in de woestijn. De duivel probeert Hem te verleiden en pakt hier en daar een Bijbeltekst erbij
(Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot) maar Jezus antwoordt met: Er staat óók geschreven: gij zult de Here uw God niet verzoeken. 

Terwijl Hij de Zoon van God is en alles bespreekt met Zijn Vader, beroept Hij zich hier op het geschreven woord en laat Zich er niet op voorstaan dat Hij een speciale lijn met Zijn Vader heeft. Terwijl Hij de Enige is die daar de autoriteit en het volste recht toe heeft.

Als er iets verteld wordt en er worden teksten genoemd die de onderbouwing lijken te zijn van de boodschap, kijk verder! Bijvoorbeeld naar de context of de algehele lijn die de Bijbel laat zien.  
Een uitspraak die ik altijd onthouden heb is, dat als je ergens afwijkt van de boodschap, al is het een klein stukje, en je borduurt daar op door, dan raak je steeds verder van huis.
Vandaar ook de tekst dat we het woord van de waarheid recht moeten snijden. De Bereeërs

In Handelingen 17 worden de Bereeërs positief benoemd. Waarom? 


dezen onderscheidden zich gunstig van die [Joden] te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren (vers 11)

Zoals Jezus de duivel van repliek diende en Schrift met Schrift vergeleek. En ze zullen vragen hebben gesteld, er samen over hebben gesproken, hoe en waarom.


Profeten beoordelen

Beoordelen van wat er gezegd wordt in de gemeente is een opdracht aan ieder. Lees maar in 1 Korinte 14: 29 en 31. Dit gaat over profeten die in de samenkomst 'profeteren', het woord van God brengen 'tot lering en opwekking' van de aanwezige gelovigen:

Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen. Want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen.


Oordeelt hen die binnen zijn

Nog een heet hangijzer is: zodra je iets zegt wat kritisch klinkt en je vraagt je af of het wel kosher is, dan oordeel je en (zegt men) oordelen mag niet. Het is liefdeloos en ben je zelf het perfecte heilige boontje, dan zou het mss nog geaccepteerd worden, maar wie is perfect? Dus loop je eigen race, en bemoei je alleen met jezelf. Zegt bv Tom de Wal met ook nog andere bewoordingen bij 30 minuten e.v.
Maar alweer, wat staat er in 1 Korinthe 5?

Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn? Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg. (vers 11-13)


Beproeft de geesten

Waarom is het belangrijk om niet alles wat er gezegd wordt in de gemeente door gelovigen, voor zoete koek aan te nemen? Omdat er een duidelijke boodschap in de Bijbel staat dat er vele valse profeten zijn uitgegaan en die moet je checken als je ermee in aanraking komt. De geest van die profeten zet zich bv ook in de plaats van (anti) Christus. 

En dit laatste is het meest tricky. je denkt dat het over de Jezus uit de Bijbel gaat maar het gaat over iemand anders. Maar het lijkt er zo op, dat je die persoon zomaar in de plaats van de echte Jezus zet.
En zelfs deze valse profeten denken zelf dat het wel goed zit, maar Jezus zal zeggen: Ik heb u niet gekend, terwijl ze toch in Zijn Naam allerlei tekenen en wonderen hebben gedaan. Vandaar dat mensen ook misleid kunnen worden.

'Zie hier is de christus, geloof het niet want er zullen vele valse christussen opstaan en ze zullen velen verleiden.' Matt 24: 23 e.v.

Denk er over na, wat dit betekent. In de new age beweging (het nieuwe tijdperk) wordt door allerlei spirituele mensen ook gesproken over "de christus in ons". Vergelijk Emma Stark die het heeft over: het nieuwe tijdperk van de geest wat aan gaat breken, waarbij Brian Simmons (van de TPT) zelfs noemt dat alle 'oude ideeën en structuren' de antichrist zijn en afgelegd moeten worden....
                                                      
                                                       
Mijn wens is dat mensen wakker geschud worden, dat in deze tijd waar we in leven, we ons bewust worden van het feit dat er veel misleiding zal zijn en het juist de gelovigen niet voorbij zal gaan. En daarom de oproep om alert te worden op wat je hoort, ziet en leest. Omdat het niet makkelijk te zien is - als dat wel zo was, dan hoefden we geen onderscheidingsvermogen te hebben, maar juist dat hebben we nodig.                             
 
Liefde als drijfveer

Als variatie op een Bijbeltekst, waardoor wel precies duidelijk is wat ik bedoel: Want wie Hij liefheeft, waarschuwt de Heer... liefde moet altijd de drijfveer zijn. Daarom toch deze onderwerpen, om een bijdrage te leveren dat mensen opmerkzaam gaan zijn en niet argeloos het verkeerde pad kiezen.

En zo eindig ik dan toch positief met een boodschap 
(zie afbeelding) van liefde en oproep tot onderscheiding uit de Fillipenzenbrief 'om te weten waar het op aankomt'. Als ik kan meewerken om dat te bereiken, al is het een beginnetje, dat zou al heel fijn zijn.
2 opmerkingen:

  1. Dank je wel voor je duidelijke bericht. Soms is het best moeilijk. Maar je eindigt positief en dat vind ik zo knap. Liefs en ga alsjeblieft door met Bloggen

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Dank je! Ja, als ik voel weer iets te melden te hebben...

      Verwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Linkwithin

http://www.linkwithin.com/install?platform=blogger&site_id=2144441&url=http%3A//gerda-overvanallesennogwat.blogspot.com/&email=evanschagen61%40gmail.com#